Pokémon the Series: XY Kalos Quest Episode 25

Pokemon XY Episode 74 English Dubbed

Pokemon XY Episode 74

Pokémon the Series: XY Kalos Quest Episode 25

Episode Title: Fairy-Type Trickery!