Pokémon: XY Episode 44

Pokemon XY Episode 44 English Dubbed

Pokemon XY Episode 44

Pokémon: XY Episode 44

Episode Title: Showdown at the Shalour Gym!