Pokémon: XY Episode 36

Pokemon XY Episode 36 English Dubbed

Pokemon XY Episode 36

Pokémon: XY Episode 36

Episode Title: Battles in the Sky!