Pokémon: XY Episode 32

Pokemon XY Episode 32 English Dubbed

Pokemon XY Episode 32

Pokémon: XY Episode 32

Episode Title: The Aura Storm!