Pokémon: XY Episode 28

Pokemon XY Episode 28 English Dubbed

Pokemon XY Episode 28

Pokémon: XY Episode 28

Episode Title: The Bonds of Evolution!