Pokémon: XY Episode 25

Pokemon XY Episode 25 English Dubbed

Pokemon XY Episode 25

Pokémon: XY Episode 25

Episode Title: Climbing the Walls!