Pokémon: XY Episode 22

Pokemon XY Episode 22 English Dubbed

Pokemon XY Episode 22

Pokémon: XY Episode 22

Episode Title: Going for the Gold!