Pokémon: XY Episode 18

Pokemon XY Episode 18 English Dubbed

Pokemon XY Episode 18

Pokémon: XY Episode 18

Episode Title: Awakening the Sleeping Giant!