Pokémon the Series: Sun & Moon Episode 42

Pokemon Sun & Moon Episode 42 English Dubbed

Pokemon Sun & Moon Episode 42

Pokémon the Series: Sun & Moon Episode 42

Episode Title: Alola, Kanto!