Pokemon Journeys: The Series Episode 78

Pokemon Sword and Shield Episode 78 English Dubbed

Pokemon Sword and Shield Episode 78

Pokemon Journeys: The Series Episode 47 English Subbed

Episode Title: The Targeted Sakuragi Institute!!