Pokemon Journeys: The Series Episode 66

Pokemon Sword and Shield Episode 66 English Subbed

Pokemon Sword and Shield Episode 66

Pokemon Journeys: The Series Episode 47 English Subbed

Episode Title: Flabebe’s White Flower!