Pokemon Journeys: The Series Episode 107

Pokemon Sword and Shield Episode 107 English Dubbed

Pokemon Sword and Shield Episode 107

Pokemon Journeys: The Series Episode 47 English Subbed

Episode Title: Help, Big Brother Wanpachi!!