Pokemon Diamond and Pearl Episode 4

Pokemon Diamond and Pearl Episode 4 English Dubbed

Pokemon Diamond and Pearl Episode 4

Pokemon Journeys: The Series Episode 47 English Subbed

Episode Title: Dawn Of A New Era!!