Pokemon Diamond and Pearl Episode 2

Pokemon Diamond and Pearl Episode 2 English Dubbed

Pokemon Diamond and Pearl Episode 2

Pokemon Journeys: The Series Episode 47 English Subbed

Episode Title: Two Degrees of Separation!!