Pokemon Black & White Special

Pokemon Black & White Special Episode 2 English Subbed

Pokemon Black & White Special Episode 2

Pokemon Black & White Special

Episode Title: Iris VS Ibuki! The Road to Become a Dragon Master!