Pokemon Season 14 Episode 9

Pokemon Black & White Episode 9 English Dubbed

Pokemon Black & White Episode 9

Pokemon Season 14 Episode 9

Episode Title: The Bloom Is on Axew!