Pokemon Season 15 Episode 4

Pokemon Black & White Episode 52 English Dubbed

Pokemon Black & White Episode 52

Pokemon Season 15 Episode 4

Episode Title: Ash Versus the Champion!