Pokemon Season 14 Episode 47

Pokemon Black & White Episode 47 English Dubbed

Pokemon Black & White Episode 47

Pokemon Season 14 Episode 47

Episode Title: Crisis From the Underground Up!