Pokemon Season 14 Episode 4

Pokemon Black & White Episode 4 English Dubbed

Pokemon Black & White Episode 4

Pokemon Season 14 Episode 4

Episode Title: The Battle Club and Tepig’s Choice!