Pokemon Season 14 Episode 33

Pokemon Black & White Episode 33 English Dubbed

Pokemon Black & White Episode 33

Pokemon Season 14 Episode 33

Episode Title: Iris and Excadrill Against the Dragon Buster!