Pokemon Season 14 Episode 24

Pokemon Black & White Episode 24 English Dubbed

Pokemon Black & White Episode 24

Pokemon Season 14 Episode 24

Episode Title: Emolga the Irresistible!