Pokemon Season 14 Episode 21

Pokemon Black & White Episode 21 English Dubbed

Pokemon Black & White Episode 21

Pokemon Season 14 Episode 21

Episode Title: The Lost World of Gothitelle!