Pokemon Season 14 Episode 15

Pokemon Black & White Episode 15 English Dubbed

Pokemon Black & White Episode 15

Pokemon Season 14 Episode 15

Episode Title: The Battle According to Lenora!