Pokemon Season 16 Episode 45

Pokemon Black & White Episode 142 English Dubbed

Pokemon Black & White Episode 142

Pokemon Season 16 Episode 45

Episode Title: The Dream Continues!