Pokemon Season 16 Episode 42

Pokemon Black & White Episode 139 English Dubbed

Pokemon Black & White Episode 139

Pokemon Season 16 Episode 42

Episode Title: Team Rocket’s Shocking Recruit!