Pokemon Season 16 Episode 31

Pokemon Black & White Episode 128 English Dubbed

Pokemon Black & White Episode 128

Pokemon Season 16 Episode 31

Episode Title: To Catch a Rotom!